S1

Înregistrare online şi încărcare lucrări

Înregistrarea utilizatorilor şi transmiterea online a lucrărilor ştiinţifice devin disponibile pe website-ul Simpozionului. [15 Decembrie 2020]

S2

Termenul limită de predare a lucrărilor

Este atins termenul limită (extins) de predare a lucrărilor ştiinţifice. [08 Aprilie 2021]

S3

Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea lucrărilor ştiinţifice şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea lucrărilor. [09 Aprilie 2021]

S4

Ziua simpozionului

Ziua simpozionului. [16 Aprilie 2021]

FIFIM FIFIM FIFIM FIFIM FIFIM FIFIM FIFIM

Simpozionul Internaţional Studenţesc "IF IM CAD" al

Universităţii de Știinţe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

16 aprilie 2021, Bucureşti, România

 

Dragi studenţi şi colegi,

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi la Simpozionul Internaţional Studenţesc "IF IM CAD", organizat de către Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti - Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului în data de 16 Aprilie 2021.

Contribuţiile sunt binevenite în toate domeniile care implică Inginerie Civilă, Inginerie şi Management, Inginerie Geodezică şi Ingineria Mediului.

Scopul acestui eveniment este de a facilita discuțiile directe și cooperarea versatilă a studenților, masteranzilor, doctoranzilor și a coordonatorilor lor științifici, de a reuni potențiali parteneri pentru o cooperare sustenabilă de succes în domeniul Ingineriei.

Lucrările prezentate în cadrul Simpozionului vor fi publicate în jurnalul "Journal of Young Scientist" (indexat şi având ISSN) şi vor fi disponibile în regim open-access la adresa: http://journalofyoungscientist.usamv.ro.

Vă aşteptăm la Simpozion!

 

În numele comitetului de organizare,

Prof. dr. Ana VÎRSTA

Decan al Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului