S1

Înregistrare online şi încărcare lucrări

Înregistrarea utilizatorilor şi transmiterea online a lucrărilor ştiinţifice devin disponibile pe website-ul Simpozionului. [03 Decembrie 2018]

S2

Termenul limită de predare a lucrărilor

Este atins termenul limită (extins) de predare a lucrărilor ştiinţifice. [31 Martie 2019]

S3

Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea lucrărilor ştiinţifice şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea lucrărilor. [01 Aprilie 2019]

S4

Începutul simpozionului

Prima zi a simpozionului. [19 Aprilie 2019]

S5

Sfârşitul simpozionului

Ultima zi a simpozionului. [20 Aprilie 2019]

FIFIM FIFIM FIFIM FIFIM FIFIM FIFIM FIFIM

Simpozionul Internaţional Studenţesc "IF IM CAD" al

Universităţii de Știinţe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

19 - 20 aprilie 2019, Bucureşti, România

 

Dragi studenţi şi colegi,

Avem plăcerea să vă invităm la Simpozionul Internaţional Studenţesc "IF IM CAD", organizat de către Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti - Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului în perioada 19-20 Aprilie 2019.

Pe parcursul celor două zile, simpozionul îşi propune să strângă împreună studenţi, masteranzi şi doctoranzi cu preocupări în domeniile Inginerie Civilă, Inginerie şi Management, Inginerie Geodezică şi Ingineria Mediului.

Având în vedere necesitatea dezvoltării acestor domenii în România, considerăm că experienţa Dumneavoastră în domeniul cercetării ştiinţifice este deosebit de importantă şi vă invităm sa vă alăturaţi eforturilor noastre de a crea împreună legături şi parteneriate pe termen lung.

Lucrările prezentate în cadrul Simpozionului vor fi publicate în jurnalul "Journal of Young Scientist" (indexat şi având ISSN) şi vor fi disponibile în regim open-access la adresa: http://journalofyoungscientist.usamv.ro.

 

În numele comitetului de organizare,

Prof. dr. Raluca MANEA

Decan al Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului