S1

Înregistrare online şi încărcare lucrări

Înregistrarea utilizatorilor şi transmiterea online a lucrărilor ştiinţifice devin disponibile pe website-ul Simpozionului. [15 Decembrie 2020]

S2

Termenul limită de predare a lucrărilor

Este atins termenul limită (extins) de predare a lucrărilor ştiinţifice. [08 Aprilie 2021]

S3

Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea lucrărilor ştiinţifice şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea lucrărilor. [09 Aprilie 2021]

S4

Ziua simpozionului

Ziua simpozionului. [16 Aprilie 2021]

 

Secţiunea - Îmbunătăţiri funciare, măsurători terestre şi ingineria mediului

  • Ştiinţa şi ingineria mediului
  • Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural
  • Managementul dezastrelor
  • Managementul resurselor de apă
  • Măsurători terestre şi cadastru
  • Observarea Pământului şi sisteme informaţionale geografice
  • Ştiinţe fundamentale

 

Limba oficială a simpozionului este Limba Engleză. Vă rugăm să transmiteţi rezumatele şi lucrările în limba Engleză.